ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

oikoymenikos 1

 

Η συγκλονιστική παρακαταθήκη του Ελληνισμού βρίσκεται στις αρχές και τις αξίες της Ελληνικής παιδείας και πολιτισμού. Η τεράστια δύναμη του κρύβεται στην ενότητα όσων τις ενστερνίζονται δηλαδή Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα, Απόδημοι, Γηγενείς Ομογενείς που διαμένουν εκτός του Ελλαδικού κράτους και Φιλέλληνες.
Με τις δράσεις επιδιώκουμε να συμβάλλουμε
στη διατήρηση της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας ανά τον κόσμο
στην προβολή και τη διδασκαλία των επιτευγμάτων και της ιστορίας του Οικουμενικού Ελληνισμού.
στη συσπείρωση για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την Ελλάδα στο εξωτερικό.
στην ενίσχυση της συνοχής του Ελληνισμού με την δικτύωση και την ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης

 

hhhhhhhvf

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

contentimage.php

Στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής πιστεύουμε στη μεγάλη αξία της τέχνης ως μέσον πνευματικής επικοινωνίας, αφύπνισης συνειδήσεων, κοινωνικοποίησης , ψυχικής στήριξης και δημιουργικής παρακίνησης.
Κι επειδή σε όλα αυτά υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία αναζητούμε στον πολιτισμό εφόδια για το έργο μας που αποσκοπεί στην επίλυση προβλημάτων που εμποδίζουν την εξέλιξη της κοινωνίας .
Οι δημιουργοί που υπηρετούν τις τέχνες με σεβασμό και κατάθεση ψυχής διακρίνονται για την ευαισθησία με την οποία επικοινωνούν αξίες και προβληματισμούς. Στους ανθρώπους των γραμμάτων και τεχνών με κοινωνικές ευαισθησίες αναζητούμε συνομιλητές και συνοδοιπόρους, αφουγκραζόμαστε τους προβληματισμούς τους και τους εντάσσουμε στη δραστηριότητα μας.

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτισμό. Προς τούτο έχει επεξεργαστεί ολοκληρωμένες προτάσεις τις οποίες και προτείνει προς υλοποίηση σε φορείς που εμπλέκονται με το τοπικό αλλά και το διεθνές  πολιτιστικό περιβάλλον.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν το παιδικό φεστιβάλ ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ , το φεστιβάλ  Street Art Open Project, Back2back ενώ βρισκόμαστε ήδη στο τελικό στάδιο επεξεργασίας μιας πρότασης που αφορά τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

 

hhhhhhhvf

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

EKΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Η εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστική παράμετρο κάθε δραστηριότητας μας.
Δεν νοείται κοινωνική σταθερότητα ή κοινωνική δυναμική χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση για αυτό και όλη μας η δραστηριότητα αποσκοπεί σε εκπαίδευση που
–  καλλιεργεί την παρατήρηση, την κρίση και τη δημιουργικότητα – αναδεικνύει ικανότητες και τις ωθεί σε αξιοποίηση τους

αξιοποιεί τεχνογνωσία που χάνεται λόγω οικονομικής ύφεσης και μετανάστευσης έμπειρου δυναμικού – ενισχύει την άμυνα και την ασφάλεια ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως τα παιδιά

εξυπηρετεί το μοντέλο της αειφόρου ανάπτυξης και είναι προσανατολισμένη στην κοινωνία και στο κοινό καλό.

 

hhhhhhhvf

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1609-aiforia1

Σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον με ηθικές, θεσμικές και κοινωνικές αγκυλώσεις η όποια επιτυχημένη δραστηριότητα είναι άθλος προσωπικός. Αναμφίβολα υπάρχουν φορείς και δράσεις που επιδιώκουν να ενθαρρύνουν με ενημέρωση και οικονομική στήριξη νέες επιχειρηματικές προσπάθειες και καινοτομία. Η δική μας προσπάθεια αποσκοπεί να
συμβάλλει στον εντοπισμό , στην διερεύνηση και στην άρση των θεσμικών και κοινωνικών εμποδίων ανάπτυξης,
να προσφέρει δικτύωση σε γνώσεις και εμπειρία
να υλοποιήσει πιλοτικές δράσεις και
να προσφέρει έμπρακτη υποστήριξη σε κοινωνικές ομάδες σε δραστηριότητες αειφόρου ανάπτυξης δηλαδή ανάπτυξης που θα βασίζεται και στους τρείς πυλώνες αειφορίας τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό.

 

 

hhhhhhhvf