ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

instban1

Η γενική συνέλευση θα γίνει στις 17/06/2017 Ημέρα Σάββατο 11:00-13:00 μμ στην έδρα του Ι.Κ.ΔΥΝ.