ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

EKΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Η εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστική παράμετρο κάθε δραστηριότητας μας.
Δεν νοείται κοινωνική σταθερότητα ή κοινωνική δυναμική χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση για αυτό και όλη μας η δραστηριότητα αποσκοπεί σε εκπαίδευση που
–  καλλιεργεί την παρατήρηση, την κρίση και τη δημιουργικότητα – αναδεικνύει ικανότητες και τις ωθεί σε αξιοποίηση τους

αξιοποιεί τεχνογνωσία που χάνεται λόγω οικονομικής ύφεσης και μετανάστευσης έμπειρου δυναμικού – ενισχύει την άμυνα και την ασφάλεια ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως τα παιδιά

εξυπηρετεί το μοντέλο της αειφόρου ανάπτυξης και είναι προσανατολισμένη στην κοινωνία και στο κοινό καλό.

 

hhhhhhhvf